wydrukowane przez https://herning.city-map.dk/city/db/412703020006

Program kinowy 04.03.2024:

* city-map nie bierze odpowiedzialnoœci za poprawnoœæ tych danych!